На головну / Редакційна політика

Редакційна політика

Структура власності

Липова Долина.NEWS  –  інтернет-видання ТОВ «Газета «Наш край» про життя Липоводолинщини, створене у травні 2019 року.

Видання є незалежним від будь-яких політичних, релігійних, комерційних або некомерційних структур.

 Загальні принципи

ЛИПОВА ДОЛИНА.NEWS  керується принципами неупередженості, об’єктивності та збалансованості подачі інформації. 

Завжди перевіряє джерела інформації, надає можливість озвучити позицію усім ключовим сторонам конфлікту (чи події), розмежовує факти від коментарів та оцінок.

Є політично незаангажованим, не веде релігійної чи атеїстичної пропаганди, не використовує мову ненависті.

Видання працює зі штатним журналістами, фрілансерами та блогерами, але не є трибуною для авторів, які закликають до порушення законодавства або розпалюють ворожнечу за релігійною, національною або іншими ознаками.

Ми проти дискримінації та ксенофобії, і не допускаємо їх на своєму сайті.

Правила Редакційної політики можуть змінюватися і доповнюватися у процесі роботи, але ці доповнення не мають суперечити журналістським та етичним стандартам.

Реклама на сайті

Ми прагнемо, щоб реклама на сайті була етичною, коректною та ефективною. Ми проти ботів, брудного трафіку та махінацій з лічильниками.

 Мова

ЛИПОВА ДОЛИНА.NEWS  виходить українською мовою. Іншомовні коментарі та інтерв’ю перекладаються та адаптуються для публікації на сайті.

 Конфлікт інтересів

Якщо при підготовці матеріалу редакція виявляє у автора конфлікт інтересів через бізнесові, сімейні чи інші зв’язки – вказуємо інформацію про конфлікт інтересів або не публікуємо матеріал. Якщо тема є суспільно важливою, редактор може передати її іншому автору. Остаточне рішення в кожній окремій ситуації ухвалює редактор.

 Позиція редакції

Публікації на сайті відображають позицію авторів та героїв. Редакція може не розділяти їхніх поглядів. ЛИПОВА ДОЛИНА.NEWS  не дає трибуну людям, які закликають до ворожнечі через расову чи релігійну ознаку. Ми проти дискримінації чи приниження людської гідності.

Редакція несе відповідальність перед читачами за достовірність інформації, яку публікує.

Інформація, яку отримав журналіст, має бути підтверджена щонайменше у двох інших джерелах перед публікацією.

Під час збору інформації перевага надається першоджерелам, учасникам або очевидцям подій.

Будь-яке твердження у матеріалі має підкріплюватися відповідним доказом, фактом, коментарем. Неприпустимі голослівні заяви та чутки.

Журналіст видання не дає власних оцінок, узагальнень, висновків, прогнозів, роздумів (якщо не йдеться про блог, авторську колонку або інший публіцистичний матеріал).

Політичні, релігійні чи особисті погляди журналіста не мають впливати на його позицію. Журналіст не може приймати позицію котроїсь зі сторін конфлікту або висловлювати власні погляди на питання.

Факти і цифри, які посадовці, громадські діячі чи інші публічні особи озвучують у коментарях або інтерв’ю, слід перевіряти в інших джерелах. Якщо після перевірки виявлено серйозні розбіжності або перекручування фактів — слід вказати це у тексті та повідомити читачам реальні факти з посиланням на джерело, яке це доводить.  

Допускається публікація інформації з анонімних джерел, якщо цього вимагає ситуація — для забезпечення безпеки співрозмовника. Журналіст має переконатися у надійності джерела, відсутності у нього прихованих мотивів та упередженості.

Якщо анонімність необхідна, редакція має її повністю забезпечити і не видавати своє джерело за жодних обставин.

Підсумки онлайн- або офлайн опитувань не можна називати або трактувати як соціологічні опитування. Обов’язково слід повідомити читачів, що ці дані не є репрезентативними і вони не обов’язково презентують громадську думку в цілому.

Не можна спотворювати факти, свідомо упускати їх або в будь-який інший спосіб маніпулювати ними для введення читачів в оману.

Етичні принципи

Плагіат неприпустимий.

Редакція завжди ставиться однаково критично до усіх подій, людей, компаній і організацій.

Видання не може мати улюбленців або тих, кому можна піти на поступки у принципових питаннях. Це стосується усіх (включно з засновниками видання, рекламодавцями, донорами, інсайдерами, владою, політиками і публічними особами).

Служіння інтересам влади, а не суспільства, є порушенням етики журналіста.

Висвітлення судових процесів має бути неупередженим щодо звинувачених. Журналіст не може називати людину злочинцем до відповідного рішення суду.

Редакція поважає право на недоторканність приватного життя та конфіденційність особистої інформації. Вони не підлягають розголошенню, якщо в цьому немає очевидного та обґрунтованого суспільного інтересу.

Під суспільним інтересом мається на увазі викриття або виявлення злочинів, корупції, антигромадської поведінки, професійної некомпетентності або недбалості, яка може мати серйозні наслідки для суспільства в цілому чи певної його групи,  захист здоров’я і безпека людей, викриття випадків введення громадськості в оману задля вигоди певних осіб чи організацій (цей список не є вичерпним).

Позиції сторін

Якщо у матеріалі критикують або у чомусь звинувачують певну особу або установу, то у слід навести і її позицію. Навіть, якщо вона відмовиться коментувати ситуацію, редакція зобов’язана запропонувати їй таку можливість і вказати про це у матеріалі.

У матеріалах має бути представлена позиція усіх дотичних до події або конфлікту сторін. Текст не виходить, поки не зібрано коментарі усіх сторін або відмови їх давати.  

Відмова від коментарів теж є відповіддю та позицією. Героя слід попередити, що ми вкажемо про це у тексті.

Якщо держустанова не відповіла на правильно оформлений інформаційний запит протягом 5 робочих днів та не обґрунтувала затримку з відповіддю або неможливість її надати, це теж вважається відмовою від коментарів. Ми повідомляємо прес-службу про те, що текст вийде без їхнього коментаря.